Переглянути всі підручники
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>

 

ББК 83.3(0)я721 343

Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист МОН України № 1/11 2316 від 26.05.2004 р.)

Рецензенти: Н.Мазепа, доктор філологічних наук, професор; 3. Барабанщикова, вчитель-методист

У художньому оформленні обкладинки .використано роботу В. Дідківського

Звиницьковський Н.

343 Зарубіжна література: Підручник для 9-го кл. загально-освіт. навч. закл. - К.: Генеза, 2004. - 352 с.: іл. ISBN 966-504-259-9

Підручник створено відповідно до чинної програми із зарубіжної літератури 2001 р. (за ред. Д. Затонського, К. Шахової, Є. Волощук). Разом із хрестоматіею-иосібником В. Звиняцьковсь-кого, Є. Волощук, Б. Бігуна він утворює навчально-методичний комплект для 9-го класу.

Пропоноване видання розпочинає систематичний курс історії зарубіжної літератури, що викладається протягом трьох років. Відповідно до цього у підручнику систематизуються всі теоретико-літературні поняття, засвоєні учнями у 5-8 класах, та вводяться нові, спрямовані на пізнання історико-літературного процесу. Підручник охоплює історію зарубіжної літератури від античності до середини XIX ст.

Пізнання законів історії літератури неможливе без розуміння того, яким уявляли собі світ люди відповідної культурної доби, без поняття про певну плинність цінностей, без захоплюючого пошуку цінностей вічних. Читаючи підручник, учень стане учасником цього одвічного пошуку.

ББК 83.3(0)я721

ISBN 966-504-259-9

©Звиняцьковський В.Я., 2004 © Видавництво «Генеза», 2004

 

Переглянути всі підручники
<< < 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Hosted by uCoz